Fuksipassit

Fuksipassit

Uusien opiskelijoiden orientointiin kuuluu keskeisenä osana fuksipassit. Näiden passien sivuilta löytyy jokaisen uuden opiskelijan lista siitä, mitä kaikkea yhteisömme toimintaan kuuluu. Passien tehtävät vaihtelevat killoittain mutta pääosin niiden tarkoitus on perehdyttää toimintaan ja kannustaa osallistumaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita järjestetään vuoden mittaan. Passin suoritettuaan fuksista tulee teekkari, joka saa lakkinsa vapun aattona.

Jäsenyhdistykset

Teekkarikomissiolla on kuusi jäsentä - Turussa toimivat teekkariyhdistykset. Jokainen Digit ry:n, Nucleus ry:n, Adamas ry:n, Machina ry:n, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:n tai Kemistklubben vid Åbo Akademi rf:n äänioikeutettu jäsen on siis automaagisesti oikeutettu osallistumaan TK:n toimintaan!

Alumnikerhot