Teekkarihymni

Turku on vahvasti kaksikielinen opiskelukaupunki, kuten myös paikallinen teekkareiden kirjo. Päätimme yhdessä kiltojemme kanssa konkreettisesti juhlistaa tätä monimuotoisuutta. Vuosien 2022-2024 strategiamme mukaan onkin erityisen tärkeää kehittää entistä tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen välillä ja oppia toistemme kulttuureista.

Teekkarihymnillä on jo entuudestaan pieniä paikallisia eroja. Olemmekin hyvin tyytyväisiä yhteiseen ponnistukseemme turkulaisen teekkariyhteisön laulukulttuurin yhtenäistämiseksi. Tuloksena on uusi Turkulainen version Teekkarihymnistä, jossa perinteisen tavan sijaan, lauletaan säkeistö ensin kertaalleen suomeksi, jonka jälkeen lauletaan ruotsinkielinen säkeistö. Sanat ja nuotit löytyvät kohdasta Dokumentit.

Teekkarikomission kunniamerkki

Jäynäkulttuuri

Jäynäkilpailun tarkoituksena on vaalia jäynäperinteitä, edistää teekkarikulttuuria, kohottaa teekkarihenkeä ja edistää teekkaribrändin näkyvyyttä Turussa sekä tuottaa hyvää mieltä jäynän kaikilla vaikutusalueilla.

Jäynän tarkoituksena on tuottaa hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja suurelle yleisölle. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen, tekniikan keinoja hyväksikäyttävä ja epäsovinnainen. Jäynä voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä.

Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellisia, henkisiä tai fyysisiä vaikeuksia. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä tuomariston jäseneen.

Kannanotto

Teekkarikulttuuriin ei kuulu minkäänlainen häirintä, kiusaaminen tai epäasiallinen toiminta, eikä niitä tule katsoa läpi sormien. Tunnustamme kuitenkin tällaista tapahtuneen ja siksi pyydämme vilpittömästi teekkariyhteisönä anteeksi kaikilta huonon kohtelun uhreiksi joutuneilta.Teekkarikulttuurilla on vahvat ja vanhat perinteet, joista osa on hyviä ja osa huonoja. Hyvistä perinteistä pidetään kiinni, kun taas huonoja perinteitä muutetaan ja poistetaan. Teekkarikulttuuria kehitetään jatkuvasti yhdenvertaisemmaksi, avoimemmaksi ja saavutettavammaksi.

Työ on kuitenkin kesken. Monia syrjiviä ja epäasiallisia perinteitä ja rakenteita on saatu jo purettua, mutta urakkaa riittää yhä. Työhön on onneksi tarjolla tukea ylioppilaskunnalta, yliopistolta sekä valtakunnallisilta järjestöiltä. Lupaamme jatkossakin yhdessä rakentaa entistä rohkeammin epäkohtiin puuttuvaa teekkarikulttuuria.

Teekkariyhteisömme on valtavan laaja joukko erilaisia ihmisiä, joita yhdistää erityisesti kiinnostus tekniikkaan ja tupsulakki. Me haluamme, että jokainen yhteisön jäsen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.