Fuksipassit

Guliskort

En väsentlig del av orienteringen för de nya studerandena är guliskort. Varje ny studerande får sitt eget guliskort där man hittar en lista över det som hör till vår teknologverksamhet. Uppgifterna i guliskorten varierar från ämnesförening till ämnesförening, men huvudsaken är att göra de nya studerandena insatta i verksamheten och uppmuntra dem att delta i evenemang och aktiviteter som ordnas under året. Efter att ha fyllt i sitt kort blir gulnäbben en teknolog och får sin teknologmössa på valborgsafton.

Medlemsföreningar

Teknologkommissionen har sex medlemmar, nämligen de teknologföreningar som har sin verksamhet i Åbo. Varje röstberättigad medlem av Digit ry, Nucleus ry, Adamas ry, Machina ry, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf och Kemistklubben vid Åbo Akademi rf är alltså automatiskt berättigad att delta i TK:s verksamhet!

Alumnföreningar