Guliskort

En väsentlig del av orienteringen för de nya studerandena är guliskort. Varje ny studerande får sitt eget guliskort där man hittar en lista över det som hör till vår teknologverksamhet. Uppgifterna i guliskorten varierar från ämnesförening till ämnesförening, men huvudsaken är att göra de nya studerandena insatta i verksamheten och uppmuntra dem att delta i evenemang och aktiviteter som ordnas under året. Efter att ha fyllt i sitt kort blir gulnäbben en teknolog och får sin teknologmössa på valborgsafton.

Fuksipassit

Medlemsföreningar

Teknologkommissionen har sex medlemmar, nämligen de teknologföreningar som har sin verksamhet i Åbo. Varje röstberättigad medlem av Digit ry, Nucleus ry, Adamas ry, Machina ry, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf och Kemistklubben vid Åbo Akademi rf är alltså automatiskt berättigad att delta i TK:s verksamhet!

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

est. 1999

Datateknik

https://datateknologerna.org/
Digit ry

Digit ry

est. 1999

Data- och kommunikationsteknik

https://digit.fi/
Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

est. 1923

Kemi- och processteknik

https://kemistklubben.org/
Nucleus ry

Nucleus ry

est. 2008

Bioteknik och livsmedelsutveckling

https://nucleus.fi/
Adamas ry

Adamas ry

est. 2020

Materialteknik

https://adamas.fi/
Machina ry

Machina ry

est. 2020

Maskinteknik

https://machina.fi

Alumnföreningar

Turun DI-kerho

Turun DI-kerho

est. 1933

Turun DI-kerho har till syfte att fungera som ett band mellan TEK:s medlemmar i området.

https://turkudi.tek.fi/
0-kerho

0-kerho

0-kerho är Digit ry:s alumniförening och har som ändamål att fungera som en länk mellan nya och gamla studerande.

https://digit.fi/alumneille
AboaTEK

AboaTEK

Akademiska kvinnor inom tekniken i Egentliga Finland

https://aboatekblog.wordpress.com/