Lander pictureTK logo

Vad är Teknologkommissionen?

Teknologkommissionen (TK) är ett sammanbindande organ för de olika teknologföreningarna i Åbo. Teknologkommissionen är en tvåspråkig förening inom vilken ordförandes modersmål samtidigt är kommissionens arbetsspråk. I föreningsregistret är TK registrerat som Teknologkommissionsföreningen. Inom dagligt bruk skulle detta namn dock vara för långt och klumpigt, så vanligtvis talar man om Teknologkommissionen, eller helt kort endast TK.

Teekkari

Åboteknologernas gemensamma evenemang

Under året ordnar vi både traditionella och nätverksförenande teknologevenemang.

Jaynamerkki

Teknologkultur

Teknologkommissionen ordnar årligen den lokala jäynätävlingen där även Åbos representant till den nationella tävlingen väljs.

Paavon lakitus

Inflytande på lokal och nationell nivå

Vi representerar teknologskap i Åbo både på lokal och på riksnivå. Som teknologsällskapets språkrör verkar vi för och tar ställning till för teknologer viktiga ärenden.

I samarbete:

TEK
TFiF
TK

© 2024 Teekkarikomissioyhdistys ry