Vad gör TK egentligen?

Teknologkommissionen sköter om gemensamma ärenden för medlemsföreningarna, representerar Åbos teknologer på studentkårs nivå samt svarar för deras högskolepolitiska ställningstaganden. Dessutom är Kommissionen en viktig förbindelsekanal mellan de teknologföreningar som är verksamma inom Åbo. I praktiken hör styrelsens samt föreningens möten, representationsresor samt mer eller mindre regelbundna evenemang till Teknologkommissionens verksamhet.

År 2023 styrelse

Matti Loimaranta

Matti Loimaranta

Huvudkommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning

E-mail: makalo@utu.fi

TG: @MattiLoimaranta

Niklas Sjöqvist

Niklas Sjöqvist

Vice huvudkommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning

E-mail: niklas.sjoqvist@abo.fi

TG: @sjoklas

Niklas Lind

Niklas Lind

Sekreterare

Övriga ansvar: N/A

E-mail: nielin@utu.fi

TG: @Niklaslind

Juho Ollila

Juho Ollila

Ekonomiekommissarie

Övriga ansvar: N/A

E-mail: jtolli@utu.fi

TG: @juhollila

Mikko Lehtosalo

Mikko Lehtosalo

Evenemangskommissarie

Övriga ansvar: Jämställdhetskommissarie

E-mail: moleht@utu.fi

Reetta Lindberg

Reetta Lindberg

Kulturkommissarie

Övriga ansvar: Gulisärenden

E-mail: resoli@utu.fi

TG: @reettalindberg

Einar Helkkula

Einar Helkkula

Kommunikationskommissarie

Övriga ansvar: Webbsida

E-mail: einar.helkkula@abo.fi

TG: @EinarEinarEinar

Max Andersson

Max Andersson

Utrikeskommissarie

Övriga ansvar: N/A

E-mail: maxander@abo.fi

TG: @maxintili