Vad gör TK egentligen?

Teknologkommissionen sköter om gemensamma ärenden för medlemsföreningarna, representerar Åbos teknologer på studentkårs nivå samt svarar för deras högskolepolitiska ställningstaganden. Dessutom är Kommissionen en viktig förbindelsekanal mellan de teknologföreningar som är verksamma inom Åbo. I praktiken hör styrelsens samt föreningens möten, representationsresor samt mer eller mindre regelbundna evenemang till Teknologkommissionens verksamhet.

År 2022 styrelse

Robert Kantero

Robert Kantero

Huvudkommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning och webbsidan

E-mail: rkantero@abo.fi

TG: @rkantero

Maksim Laitinen

Maksim Laitinen

Vice huvudkommissarie och Jämställdhetskommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning

E-mail: maeela@utu.fi

TG: @maksim_sala_bim

Jonatan Järvinen

Jonatan Järvinen

Sekreterare

Övriga ansvar: Kalenderärenden

E-mail: joojar@utu.fi

TG: @jondejarvinen

Alex Nygård

Alex Nygård

Ekonomiekommissarie

Övriga ansvar: N/A

E-mail: alex.nygard@abo.fi

TG: @Alexmny

Julia Pyysalo

Julia Pyysalo

Evenemangskommissarie

Övriga ansvar: Kalenderärenden

E-mail: japyys@utu.fi

TG: @juliapyysalo

Matti Loimaranta

Matti Loimaranta

Kulturkommissarie

Övriga ansvar: Gulisärenden

E-mail: makalo@utu.fi

TG: @MattiLoimaranta

Niklas Sjöqvist

Niklas Sjöqvist

Kommunikationskommissarie

Övriga ansvar: N/A

E-mail: niklas.sjoqvist@abo.fi

TG: @sjoklas

Niklas Lind

Niklas Lind

Utrikeskommissarie

Övriga ansvar: N/A

E-mail: nielin@utu.fi

TG: @Niklaslind