Vad gör TK egentligen?

Teknologkommissionen sköter om gemensamma ärenden för medlemsföreningarna, representerar Åbos teknologer på studentkårs nivå samt svarar för deras högskolepolitiska ställningstaganden. Dessutom är Kommissionen en viktig förbindelsekanal mellan de teknologföreningar som är verksamma inom Åbo. I praktiken hör styrelsens samt föreningens möten, representationsresor samt mer eller mindre regelbundna evenemang till Teknologkommissionens verksamhet.

År 2024 styrelse

Reetta Lindberg

Reetta Lindberg

Huvudkommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning

E-mail: resoli@utu.fi

TG: @reettalindberg

Risto Ruohola

Risto Ruohola

Vice huvudkommissarie

Övriga ansvar: Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning

E-mail: risto.ruohola@abo.fi

TG: @ristoruohola

Ellen Ekblom

Ellen Ekblom

Kommunikationskommissarie

Övriga ansvar: Jämställdhetskommissarie och Webbsida

E-mail: eaekbl@utu.fi

TG: @ellenekblom

Tiitus Hannula

Tiitus Hannula

Utrikeskommissarie

Övriga ansvar:

E-mail: tkhann@utu.fi

TG: @tiitush

Arttu Jokinen

Arttu Jokinen

Ekonomiekommissarie

Övriga ansvar:

E-mail: aijoki@utu.fi

TG: @ArttuJokinen

Jani Norrby

Jani Norrby

Föreningskommissarie

Övriga ansvar:

E-mail: jtnorr@utu.fi

TG: @jani_norppa

Roosa Varjonen

Roosa Varjonen

Kulturkommissarie

Övriga ansvar: Gulisärenden

E-mail: rosova@utu.fi

TG: @rroskaa

Mikko Lehtosalo

Mikko Lehtosalo

Evenemangskommissarie

Övriga ansvar: Eldprowet

E-mail: moleht@utu.fi

TG: @mleht0

Kristoffer Lindholm

Kristoffer Lindholm

Sekreterare

Övriga ansvar:

E-mail: kristoffer.lindholm@abo.fi

TG: @kristofferlindholm

Marianne Matinvuori

Marianne Matinvuori

Evenemangskommissarie

Övriga ansvar: Teknologdopet

E-mail: heidi.matinvuori@abo.fi

TG: @Nannenen

TK

© 2024 Teekkarikomissioyhdistys ry