Guliskort

En väsentlig del av orienteringen för de nya studerandena är guliskort. Varje ny studerande får sitt eget guliskort där man hittar en lista över det som hör till vår teknologverksamhet. Uppgifterna i guliskorten varierar från ämnesförening till ämnesförening, men huvudsaken är att göra de nya studerandena insatta i verksamheten och uppmuntra dem att delta i evenemang och aktiviteter som ordnas under året. Efter att ha fyllt i sitt kort blir gulnäbben en teknolog och får sin teknologmössa på valborgsafton.

Fuksipassit

Medlemsföreningar

Teknologkommissionen har sex medlemmar, nämligen de teknologföreningar som har sin verksamhet i Åbo. Varje röstberättigad medlem av Digit ry, Nucleus ry, Adamas ry, Machina ry, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf och Kemistklubben vid Åbo Akademi rf är alltså automatiskt berättigad att delta i TK:s verksamhet!

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

Datateknik

Datateknologerna vid Åbo Akademi rf

est. 1999

https://datateknologerna.org/

Digit ry

Data- och kommunikationsteknik

Digit ry

est. 1999

https://digit.fi/

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

Kemi- och processteknik

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

est. 1923

https://kemistklubben.org/

Nucleus ry

Bioteknik och livsmedelsutveckling

Nucleus ry

est. 2008

https://nucleus.fi/

Adamas ry

Materialteknik

Adamas ry

est. 2020

https://adamas.fi/

Machina ry

Maskinteknik

Machina ry

est. 2020

https://machina.fi

Asklepio ry

Biomedicinsk teknik och hälsoteknologiområdet

Asklepio ry

est. 2022

https://asklepio.fi/

Optima ry

Automationsteknik

Optima ry

est. 2023

https://linktr.ee/optimary

Alumnföreningar

Turun DI-kerho

Turun DI-kerho har till syfte att fungera som ett band mellan TEK:s medlemmar i området.

Turun DI-kerho

est. 1933

https://turkudi.tek.fi/

0-kerho

0-kerho är Digit ry:s alumniförening och har som ändamål att fungera som en länk mellan nya och gamla studerande.

0-kerho

https://digit.fi/alumneille

AboaTEK

Akademiska kvinnor inom tekniken i Egentliga Finland

AboaTEK

https://aboatekblog.wordpress.com/
TK

© 2024 Teekkarikomissioyhdistys ry