Turun teekkarilakki

§1 Teknologmössa

Den åboländska teknologmössan (senare mössan) är kännetecknet för en Åbo teknolog.

Åbo Akademis och Åbo Universitets teknologmössa är en tofsmössa med ett vitt och runt sammetsöverdrag, svarta sammetskanter, en svart skärm och en svart silkestofs. Beroende på vilken studentkår man hör till sätts antingen Åbo Akademis eller Åbo Universitets gyllene lyra fast på den svarta sammetskanten. Fodret av Åbo Akademis mössa är gult och svart medan Åbo Universitets är blått och vitt. Teknologkommissionens styrelse beställer mössorna enligt föreningarnas behov, men man kan även beställa mössan själv med särskilt tillstånd av Teknologkommissionens styrelse.

§2 Användningsrätt

Följande personer har rätt att bära mössan:

 • Från Åbo Akademi eller Åbo Universitet utexaminerade diplomingenjörer
 • Teknologie studerande vid Åbo Akademi eller Åbo Universitet som har beviljats rättigheten att bära mössan
 • Dem som mössan redan en gång beviljats är berättigade att bära mössan.

§3 Beviljande av mössa

Teknologkommissionen beviljar användningsrätten till mössan och mössan kan beviljas tidigast på valborgsmässoafton på ens första studieår. Varje förening överlåter mössan tidigast 30.4. enligt egna kriterier:

 • Fyllt på föreningens gulispass enligt föreningens kriterier
 • Deltagit i Eldprowet

Annars beviljas teknologmössan av Teknologkomissionen senast när en utexaminerar sig och blir en diplomingenjör.

I särskilda fall kan Teknologkommissionen avvika från dessa kriterier. I detta fall krävs stöd av 3/4 majoritet av Teknologkommissiones styrelse.

§4 Användning av mössa

Mössan får inte överlåtas till en som inte har rätt att bära åboteknologernas mössa.

Mellan den 30 april kl 18 och den 30 september kl 23.59 får mössan användas fritt. Utanför detta tidsintervall kan Teknologkommissionens styrelse bevilja ett tillstånd att använda mössan, eller kan mässan bäras enligt de permanenta mössanvändningsrätterna. Användningsrätten till mössan ansöks skriftligt. Styrelsen protokollför de godkända och icke godkända ansökningarna.

Klädseln och beteendet ska respektera värdet av mössan. I andra fall ska mössan gömmas för att bevara dess rykte.

§5 Föreningspins

Utexaminerade diplomingenjörer från Turun Yliopisto eller Åbo Akademi har rätten att använda sin ämnesförenings pins ovanför tofsens fäste, fäst i den vita sammeten.

§6 Permanenta stadganden

Permanent mössanvändningsrätt beviljas för följande tillfällen:

 • Åt gulisarna under deras mössprvovningar
 • Kirkastusjuhlat
 • Kör- och orkesteruppträdanden där teknolog- eller studentmössa hör till accessoarer
 • Fantåg där teknolog- eller studentmössa hör till accessoarer
 • Presentationer för gymnasieelever
 • RekomBIOnaatio
 • Tietoteekkarien taistot
 • Den nationella jäynätävlingen och andra TEKs evenemang, där teknologmössan hör till accessoarer
 • Det officiella Wappulehti-tidningens försäljningsevenemang

I tillägg beviljas permanent personlig mössanvändningsrätt åt utexaminerade diplomingenjörer från Turun Yliopisto eller Åbo Akademi under deras egen examensdag och -fest.

TK

© 2024 Teekkarikomissioyhdistys ry