Paavon lakitus

Till företag

Till Teknologkommissionens medlemmar hör alla som är medlemmar i medlemsföreningarna. Genom oss kan ert företag nå både studerande och teknologer som redan gått ut i arbetslivet samt göra ett positivt intryck på medlemmarna i vårt nätverk. Vi samarbetar gärna till exempel i form av synlighet på evenemang, bland annat på:

  • Paavo Nurmi-statyns mösspåläggning
  • Wappevenemang
  • Höstens gulnäbbsevenemang

Därtill diskutertar vi gärna andra potentiella samarbetsmöjligheter! Man kan kontakta oss per e-post: teekkarikomissio@utu.fi